Plastikkirurgi och Plastikoperation

Plastikoperationer / Plastikoperation

Allt fler väljer idag att göra skönhetsingrepp på sin kropp. Begreppet plastikoperation har blivit ett hett och laddat samtalsämne i Sverige och i världen under de senaste åren. Vissa anser att det är naturligt att vilja förbättra och föryngra sitt utseende medan andra rynkar på ögonbrynen åt plastikoperationer. En plastikoperation är inte alltid ett skönhetsingrepp. Platsikkirurgi och plastikoperartioner görs ofta efter svåra olyckor för att försöka återställa en persons utseende.

Plastikoperationer syftar främst till kirurgiska ingrepp som i första hand inte rör dig om akuta sjukdomsingrepp. Det finns två olika typer av plastikoperationer. Den ena är den rekonstruktiva plastikkirurgin medan den andra är den estetiska eller skönhetskirurgin. De rekonstruktiva plastikoperationerna utförs som sagt för att förbättra en persons medfödda defekter hos en person. Det rör sig om både funktionella och utseendemässiga plastikoperationer. Det är vanligt att plastikoperationer utförs om en person har fått en brännskada eller om en person vill byta kön. Andra rekonstruktiva plastikoperationer utförs ofta när en person har drabbats av en tumör. De rekonstruktiva plastikoperationerna utförs främst i den offentliga sektorn.

Den andra typen av plastikoperationer är kanske den som vi i samhället mest hör talas om, den estetiska. De estetiska plastikoperationernas främsta uppgift är att förbättra en persons utseende. Plastikoperationer kallas även för skönhetsoperationer, men även här kan det finnas funktionella skäl till att en person till exempel vill förmisnka sina bröst. Den främsta faktorn till att så många idag utför plastikoperationer är för att se unga ut längre.

De flesta kliniker som utför estetiska plastikoperationer är privata och under de senaste åren har allt fler kliniker öppnat runt om i landet. Idag finns det ett hundratal kliniker runt om i Sverige som utför plastikoperationer. Någon alldeles tydlig gräns mellan den rekonstruktiva plastikkirurgin och de estetiska plastikoperationerna finns inte. En plastikoperation innebär ofta en stor förändring för en person. Men det gäller att inte har för stora förväntningar på sin plastikoperation och tro att ingreppet kommer att innebära att alla problem löser sig. Det är viktigt att ha en sund och realistisk inställning till en plastikoperation och eftersträva en förbättring snare än perfektion. Den som är bäst lämpad för en plastikoperation är en person som är vid god fysisk och mental hälsa. Någon som ser plastikoperationen som en del av en större personlig förändring och utveckling snarare än den enda vägen till lycka och perfektion.

Plastikkirurgi och Plastikoperation

Fettsugning

Ett av de allrta vanligaste plastikkirurgiska ingreppen är fettsugning. Fettsugning är även ett av de mindre plastikkirurgiska operationerna. Det allra vanligaste är att man fettsuger mage, lår och rumpa. Men fettsugning kan även göras av underarmar, vader och haka
Läs mer här »

Plastikkirurgi och Plastikoperation

Ansiktslyft

Alla människor åldras och vi gör det på olika sätt och med olika inställning. Vissa är helt bekväma med att bli äldre och få lite rynkor och ser det som en markör på det liv som de har levt. Andra är rädda för att se "gamla" ut och gör allt för att undvika rynkor.
Läs mer här »

Plastikkirurgi och Plastikoperation

Plastikkirurgi

Plastikkirurgi har blivit ett allt vanligare begrepp under de senaste åren och ett plastik- kirurgiskt ingrepp har kanske även blivit mer allmänt accepterat. Förr var det endast de rika och fåfänga som utsatte lade sig under kniven för en plastikkirurgisk operation...
Läs mer här »