Bröstlyft


Bröstlyft. Om du tycker att din byst är för slapp kan bröstlyft (mastopexi) vara ett alternativ för dig. Ett bröstlyft är ett ingrepp som utförs på samma sätt som en bröstminskning. I samband med ett bröstlyft är det också vanligt att man förminskar bröstvårtorna. Innan du genomgår en bröstlyftsoperation bör du boka tid för rådgivning. Kontrollera vilka aktörer som finns på marknaden.

När du träffar din kirurg för en inledande konsultation är det mycket viktigt att ni har en god dialog. Du bör också vara medveten om att plastikkirurgen kommer att undersöka dina bröst. Vidare kan plastikkirurgen också ta fotografier av dina bröst för att använda som referens. Det är av yttersta vikt att plastikkirurgen på ett pedagogiskt sätt redogör för hur bröstlyftet kommer att gå till, samt vilka risker och begränsningar som finns.

Du ska vara medveten om att bröstlyft inte förändrar bröstens utseende för evigt. Det finns ingen kirurgi i världen som kan förhindra kroppens åldrande. Vidare ska du vara medveten om att en bröstlyftsoperation lämnar en ärrbildning efter dig. Står du begrepp att skaffa barn, så är det en god idé att skjuta på bröstlyftet tills efter du ammat klart.

En tumregel när det gäller bröstlyft är att brösten utveckling bör ha avstannat innan du genomgår en operation av detta slag. Vid ett bröstlyft utsätter du kroppen för visa risker. Du kan få blödningar, infektioner men också reagera på bedövningsmedlet. Men att allvarliga komplikationer inträffar är tämligen sällsynt. Något som dock är fastslaget är att rökare drabbas av komplikationer i samband med bröstlyft i högre utsträckning än icke-rökare.

Detta eftersom rökare har en sämre läkningsförmåga. I vissa fall kan det vara aktuellt att du genomgår en mammografi innan du opereras. I regel görs bröstlyftsoperationer under narkos, men vissa patienter klarar dock av att genomgå ett bröstlyft med endast lokalbedövning. Huruvida du kommer att vara helt nedsövd eller endast lokalbedövad är någonting som du kommer att diskutera tillsammans med din plastikkirurg.

Undvik att inta alkohol och tobak två veckor innan du ska opereras. En bröstlyftoperation tar ungefär mellan en och två timmar och efter operationen kan du åka hem. Det är dock ett gott råd att vila någon extra dag efter att du genomgått ett bröstlyft. Följ alltid de instruktioner som du fått angående tejpning av ärr och solning. Ärr läkare på olika sätt, men du kan räkna med att det tar mellan ett till ett och ett halvt år innan du kommer se det slutgiltiga resultatet.

Precis som innan operation så ska du undvika alkohol och tobak två veckor efter bröstlyftet. Beträffande smärtstillande medicin så är detta något som du ska diskutera med din doktor. Veckorna efter ett bröstlyft så ska du försöka att undvika alltför hård fysisk aktivitet. Vidare ska du undvika bad och bastubad efter du genomgått en bröstlyftsoperation. Solande ska också undvika i ett halvår efter ett bröstlyft.

Bandaget kommer att tas bort några dagar efter bröstlyftet men du kommer att få bära en sport-bh under ett par veckors tid. När det gäller stygnen som plockas dessa bort mellan en till tre veckor efter operationen, men i vissa fall används stygn som är självabsorberande. Kostnaden för ett bröstlyft varierar. Detta beroende av dem metod som används. Men du kan räkna med att du kommer att få betala mellan 20 000 till 35 000 för ett bröstlyft. Om vårtgården ska minskas i samband med ett bröstlyft kan du räkna med att betala 5 000 till 10 000 kronor som tilläggskostnad.