Estetisk kirurgi


Estetisk kirurgi syftar till att förbättra ditt utseende eller rätta till eventuella kosmetiska defekter. Enligt Svensk Förening För Estetisk Plastikkirurgi utförs cirka 25 000 ingrepp av denna typ per år. Det är vanligare att kvinnor använder sig av estetisk kirurgi. Av den totala mängden personer som utsätter sig för estetisk kirurgi är hela 85 % kvinnor. Förklaringen till detta handlar till stor del om social acceptans. Likväl ökar andelen män som utsätter sig för estetisk kirurgi. De flesta som väljer att genomgå estetisk kirurgi är mellan 25 och 45 år.

Den estetiska kirurgin kan delas in i mindre område. Till de vanligaste typen av ingrepp hör bröstförstoring, fettsugning, bukplastik, ögonlocksplastik och näsplastik. Vidare räknar man med att omkring 100 svenska män per år genomgår en penisförstoring. Innan du utsätter dig för estetisk kirurgi så är det mycket viktigt att du tar reda på vad ett ingrepp kommer att kosta dig. Vidare ska du höra dig för hur ingreppen går till.

Du ska också fråga din plastikkirurg om hur resultatet kommer att bli. Annars finns det en risk att du kommer att ha förhoppningar som kommer att grusas. Estetisk kirurgi är förknippad med relativt små risker. Men det är mycket viktigt att vara medveten om dem. När det gäller estetisk kirurgi kan man göra en uppdelning i allmänna risker och specifika risker. Allmänna risker är de som finns vid operationstillfället.

Det kan exempelvis vara blödningar, infektioner och vattensamlingar. Förutom detta kan hudreaktioner, anestesi relaterade risker, nekros, nervskador och ärrbildning uppkomma. De specifika risker är de som följer med ett estetiskt ingrepp av en viss typ. Om dessa ska du alltid läsa innan du väljer att genomgå estetisk kirurgi. Din kirurg ska alltid förklarar för dig på ett pedagogisk sätt vilka allmänna och specifika risker som föreligger.

Du ska vara medveten om att du behöver vila ut efter att du genomgått estetisk kirurgi. Hur länge beror på typ av ingrepp men skiljer sig också från person till person. Kom ihåg att du alltid ska följa de rekommendationer som du fått av din kirurg. Då det finns flertalet aktörer på marknaden som erbjuder estetisk kirurgi så ska du inte vända dig till första bästa. Ta dig istället tid och jämför olika plastikkirurger.

Det första du gör när du bestämt dig för att genomgå ett estetiskt ingrepp är att boka tid hos en plastikkirurg för konsultation. I regel sker inga behandlingar utan konsultation. Vid detta tillfälle får du chansen att berätta om vilket behandlingsbehov som föreligger. Hör vid detta tillfälle också efter vilka etiska regler som den aktuelle plastikkirurgen utgår ifrån. Det kan exempelvis vara att patientens välbefinnande är i fokus, att plastikkirurgen tar hänsyn till patientens livssituation i stort och att plastikkirurgen har en skyldighet att berätta om det ingrepp som är bäst för patienten.

Detta kan innebära att en plastikkirurg till och med kommer att avråda dig från att genomgå estetisk kirurgi. Vidare ska din plastikkirurg sätter diskretionen i första rummet. Ett besök hos en plastikkirurg är en privat angelägenhet. En plastikkirurg opererar i regel inte patienter under 18 år, så till vida inte medicinska skäl föreligger. Om en minderårig ska genomgå estetisk kirurgi bör målsman ha varit delaktig och givit sitt tillstånd.