Fettsugning


Fettsugning. Ett av de allrta vanligaste plastikkirurgiska ingreppen är fettsugning. Fettsugning är även ett av de mindre plastikkirurgiska operationerna. Det allra vanligaste är att man fettsuger mage, lår och rumpa. Men fettsugning kan även göras av underarmar, vader och haka. Fettsugning gör man för att bli av med fettdepåer som inte försvinner med träning eller dieter.

Många menar att fettsugning på ett naturligt sätt framhäver kroppens former på ett positivt sätt.

Alla personer lämpar sig inte för en fettsugning. För att genomgå en fettsugning bör du vara en relativt normalbyggd person med fettdepåer på vissa ställen som du inte kan bli av med. En viktig del av hela processen med en fettsugning är att patienten har realistiska förväntningar på sin operation. En fettsugning kommer inte ge en perfekt kropp utan det gäller att ha en sund inställning till fettsugningen och se den som en del av en helhet i en process mot en sundare kropp och bättre hälsa. Viktigt är även att patienten är vid god fysisk och mental hälsa.

Fettsugningar utförs på män och kvinnor i alla åldrar så patientens ålder är av mindre betydelse.

När du träffar din kirurg för första gången inför din fettsugning kommer ha eller hon bedöma ditt hälsotillstånd. Här bedöms var dina fettdepåer sitter och hur elastisk din hud är. Kirurgen kommer att gå igenom och diskutera i samråd med dig vilken fettsugningsmetod som är bäst för dig. Exempelvis kan det ibland vara så att en bukplastik passar mycket bättre än en fettsugning.

Diskutera med flera olika läkare på olika kliniker för att få ett så bra och ärligt svar som möjligt. Det är viktigt att du ställer frågor, ju mer du är medveten om innan din fettsugning desto mindre är risken att du blir besviken i efterhand. Det är viktigt att du känner ett förtroende för din kirurg och att du känner att du har tillit till denne. Gå även igenom noga vilka risker och biverkningar en fettsugning kan föra med sig.

Innan din fettsugning kommer du att få specifika instruktioner kring vad du får äta och dricka. Även regler kring kosttillskott, vitaminer, rökning och alkohol informeras du om före din fettsugning. Du måste vara fullt frisk när din fettsugning ska genomföras. Om du är förkyld eller har feber så kan din fettsugning behövas skjutas upp.

Vissa kirurger rekommenderar att du lämnar blod innan din fettsugning om det skulle behövas extra blod under operationen.

Efter en fettsugning är man öm i de områden man har utfört sin fettsugning på och det är bra att se till att någon kan hämta dig vid kliniken och ta hand om dig i några dagar. Det kommer troligtvis att läcka en vätska genom de olika snitt som lagts.

Vid en fettsugning används lokalbedövning om det är ett mindre ingrepp, annars så söv patienten ner och fettsugningen utför under narkos. Hur lång tid en fettsugning tar varierar beroende på hur mycket fett som ska tas bort.