Intimkirurgi


Intimkirurgi är vanligare än många tror och att man väljer att genomgå en intimkirurgisk behandling kan bero på flera saker. Intimkirurgi är ett ämne som inte diskuteras så ofta och det kan kännas genant att tala om det även om det är fler än vad man tror som genomgår någon form av intimkirurgiskt ingrepp.

Till exempel är det många män som kan uppleva att förhuden är besvärande. Det kan både vara kosmetiska men även praktiska orsaker som bidrar till att man vill ta bort förhuden genom intimkirurgi.
Många oroar sig även för cancer i penis. Det finns undersökningar som visar att en operation i form av en intimkirurgisk omskärelse minskar risken för detta. Ingreppet är relativt litet och enkelt och görs under lokalbedövning. Efter denna typ av intimkirurgi är de enda restriktionerna att man inte får ha sex på sex veckor.

Många vuxna upplever idag att man redan har nog många barn och är nöjd med hur man har det. Därför finns det dem som eftersträvar ett flexibelt och fritt sexliv. Att genomgå intimkirurgi i form av en manlig sterilisering är relativt ett enkelt ingrepp. Sterilisering är ett beslut patienten verkligen bör tänka över tillsammans med sin partner. Återhämtningsperioden efter intimkirurgi i form av en sterilisering är mycket kort och resultatet är övervägande gott.

Det finns även en annan typ av intimkirurgi som utförs med laser. Ett exempel är behandlingen av Penila papler som är en helt ofarlig och sjukdom som inte smittar. Denna sjukdom kommer ofta i tonåren och består av små millimeter stora vårtliknande bildningar längs ollonet. Det är lätt att de vårtliknande bildningarna förväxlas med könssjukdomen kondylom som till skillnad från Penila papler är smittsam.
Den intimkirurgiska behandlingen av Penila papler är mycket enkel och utförs med laser.

Flertalet kvinnor genomför intimkirurgi för att förminska blygdläpparna. Innan ingreppet intar patienten smärtstillande och lugnande medicin. Under det intimkirurgiska ingreppet är patienten lokalbedövad. Det går även att utföra denna typ av intimkirurgi under full narkos om det är patientens önskemål.
Det kirurgiska ingreppet går till så att de inre blygdläpparna minskas så att det kommer innanför eller jämte de yttre. Det som är allra vanligast när det gäller den här typen av intimkirurgi är att kirurgen gör en V-formad reduktion av blygdläppen. Sedan syr man ihop främre och bakre delen. Om patienten önskar så går det även att ta bort vävnad på varje sida av klitoris. Klitoris i sig påverkas inte av denna typ av intimkirurgi.

Rådfråga alltid din kirurg innan en intimkirurgisk behandling och se till att du verkligen får all den information som du undrar över. Tveka inte heller för att vända dig till olika kliniker för intimkirurgi. Det är viktigt att du och din kirurg kan ha ett öppet och ärligt samtal och att du har realistiska förväntningar på vad intimkirurgin kommer att betyda för dig. Kirurgen kommer att bedöma ditt hälsotillstånd och i detalj gå igenom hur intimkirurgin kommer att genomföras. Han eller hon kommer även berätta om vilka eventuella effekter och biverkningar den intimkirurgiska behandlingen kommer att ha. Du kommer även få råd kring hur du ska förbereda dig innan intimkirurgin samt hur du bör agera efter behandlingen.