Näsoperation


Näsoperation. Många anser att näsan utgör den viktigaste delen för ett ansiktes symmetri. Flera män och kvinnor är missnöjda med sina näsor, de kanske är för smala, för långa eller så kanske man har en ojämn nästipp. I Sverige i dag så genomgårt 25 000 män och kvinnor estetiska ingrepp på sin kropp årligen. På femte plats av de vanligaste ingreppen kommer näsoperationer.

Alla näsoperationer är inte enbart estetiska utan vissa kan behöva genomgå en näsoperation om de har råkat ut för en olycka och brutit näsbenet.

En näsoperation ställer höga krav på kirurgen då det är en ytterst detaljrik och delikat operation. Innan du bestämmer dig för att genomgå en näsoperation är det viktigt att du rådfrågar din kirurg och att ni tillsammans går igenom dina förväntningar. Se till att få svar på alla dina frågor innan själva näsoperationen för att undvika att bli besviken eller missnöjd efter ingreppet. Den som är bäst lämpad för en näsoperation är en person som har en god fysiks oh mental hälsa och därigenom också har realistiska förväntningar på en näsoperation. Visst kan en näsoperation bidra till ett vackert ansikte och bättre självförtroende, men en näsoperation i sig innebär inte perfektion.

Vid den första konsulationen inför din näsoperation kommer kirurgen bedöma ditt utgångsläge och ni diskuterar tillsammans fram vilka förändringar som ska genomföras. Det är alltid bra att ta med sig en bild så att du enklare kan illustrera vilken typ av utseende på din näsa som du önskar. Här diskuterar ni även vilka risker en näsoperation innebär och vilka faktorer som påverkar operationen. Till dessa hör din näsas struktur, din asiktsform, din ålder och vilka förväntningar du har på en näsoperation.

Vissa kirurger rekommenderar även en hakoperation som komplement till en näsoperation. Detta för att hakan och näsan utgör viktiga delar av ansiktets symmetri. Det är mycket viktigt att du informerar din kirurg innan näsoperationen om eventuella tidigare ingrepp du gjort på din näsa. Det är även bra att informera om allergier eller andningsbesvär, något som kan ha betydelse under en operation.

Idag använder klinikerna datorsimulering för att ge en överskådlig bild av hur resultatet kommer se ut efter näsoperationen. Datorn är till mycket hjälp då kirurgen enkelt kan göra förändringar och visa sin patient och jämföra med ursprungsläget.

Innan en näsoperation kommer du även få strikta riktlinjer när det gäller din kost, vad du dricker, rökning och kosttillskott.

Under själva näsoperationen lyfts näsans hudlager bort och näsbenet formas efter patientens önskemål. En näsoperation varar i cirka 1-2 timmar. Under en näsoperation är patienten lokalbedövad samtidigt som han eller hon får lugnande medicin.
Efter en näsoperation är det vanligt att patienten känner sig medtagen. Det är därför viktigt att se till att det finns någon som hämtar upp dig efter operationen. Det är vanligt att man under det närmaste dygnet efter en näsoperation känner sig svullen i näsan samt att man får huvudvärk. Svullnaden och blåmärkena brukar lägga sig inom loppet av två veckor. Viss blödning från näsan kan förekomma under den första veckan efter näsoperationen och patienter får rådet att inte snyta sig.

De flesta som genomgår en näsoperation kan återvända till jobbet efter en veckas vila. Under den närmaste tiden efter din operation får du instruktioner av din kirurg kring vilka fysiska aktiviteter du bör undvika för att uppnå optimal läkning.