Näsplastik


Näsplastik. Estetisk kirurgi är samlingsordet för de operationer som utförs på en person för att förbättra utseendet och korrigera vissa kosmetiska effekter till exempel näsplastik.

I dag uppskattas det att man i Sverige utför cirka 25 000 ingrepp per år. Av dessa är cirka 85 procent kvinnor och bara 15 procent män. Andelen män ökar dock stadigt för varje år då det blir mer socialt accepterat att även män är allt mer måna om sitt utseende. På femte plats när de gäller de vanligaste plastikingreppen kommer näsplastik.

Många anser att näsan är det allra viktigaste i vårt ansikte när det handlar om att skapa symmetri och balans. Näsans utseende påverkas såklart av våra arvsanlag och det blir allt vanligare att personer i Sverige inte känner sig helt nöjda med sin näsa och väljer att utföra en näsplastiksoperation. Det vanligaste är att man väljer att göra sin nästa mindre och smalare men det finns även näsplastik som görs i ett motsatt uppdrag. Det är även vanligt vid näsplastik att man förändrar formen på nässpetsen eller näsryggen. Ibland väljer man vid en näsplastik även att förminska avståndet mellan näsborrarna.

I stort sett kan man säga att möjligheterna vid en näsplastik är oändliga och att det är upp till varje patient och läkare att komma överens om den näsplastik som är det idela för just den här patienten. Innan du bestämmer dig för att genomgå en näsplastik är det viktigt att du har gått igenom olika alternativ. Det handlar om att tala med olika oberoende läkare och välja den som för dig inger ett trygghet. Det är viktigt att ni tillsammans går igenom riskerna med operationen och att du även passar på att få svar på alla dina frågor om näsplastik. Detta för att förebygga missförstånd vilket kan leda till att du i efterhand inte är nöjd med din näsplastik.

Många kanske tror att en näsplastik, eller en näsoperation som det även heter, kommer att förändra och förbättra hela tillvaron. Tyvärr så är ju detta inte ofta fallet. Näsplastik är därför till för den som söker en förbättring av sitt utseende snarare än perfektion. Näsplastik kommer aldrig vara den ensamma källan till en persons lycka och välbefinnande, däremot kan den ha en del i det spelet om man innan näsplastiken har rimliga förväntningar. Alltså, personer som har en god och stabil fysisk och mental hälsa är mest lämpade för att genomgå en näsplastik.

God kommunikation mellan läkaren och patienten är otroligt viktigt inför en näsplastik. Vid det första mötet kommer din läkare fråga dig vilka förväntningar du har på en näsplastik och hur du skulle vilja att din näsa skulle se ut. Du kan gärna ta med en bild vid ert första möte för att illustrera vad du har för mål.

Läkaren kommer även vid detta tillfälle bedöma vilka möjligheter du har se på hur ditt ansikte ser ut. Till de faktorer som kommer att påverka en näsplastik hör näsbenets struktur, närbroskets utformning, även din ansiktsform spelar in samt, din ålder och dina förväntningar.