Ögonlocksplastik


Ögonlocksplastik. Lider du av påsar under ögonen eller hängande ögonlock så kan ögonlocksplastik vara ett alternativ för dig. Ögonlocksplastik fungerar på så sätt att överskottshud avlägsnas från de övre ögonlocken och eventuellt tas också fett bort eller omfördelas. Samman förfarande gäller vid en operation av de under ögonlocken. Ögonlocksplastik tillhör idag de vanligaste plastikkirurgiska ingreppen i Sverige.

Det kostar mellan 12 000 till 15 000 kronor för en operation av de övre respektive under ögonlocken. Om ögonlocksplastiken gäller både övre och nedre ögonlocken vid samman tillfälle får du räkna med att betala 20 000 till 25 000 kronor. För att vara lämpad för ögonplastik så bör man vara vid god fysisk och mental hälsa. Vidare är det mycket viktigt att man har realistiska förväntningar på vad en ögonlocksoperation kan åstadkomma. De flesta personer som genomgår ögonplastik är över 35 år.

En del medicinska tillstånd kan påverka förutsättningar för ögonlocksplastik negativ. Det kan exempelvis vara om du lider av torra ögon, kärlsjukdomar, högt blod tryck, diabetes, sköldkörtelproblematik eller vissa typer av ögonsjukdomar. Innan du väljer att genomgå ögonplastik så ska du vara medveten om att ingreppet in tar bort så kallade kråksparkar eller mörka ringar runt ögonen. Vidare kan man med ögonlocksplastik inte heller lyfta hängande ögonbryn.

Det första steget till en ögonlocksoperation tar du genom att boka tid för konsultation hos din plastikkirurg. Vid detta samtal ska du upplysa din plastikkirurg om du använder några mediciner, röker, tar kosttillskott eller några andra preparat. Plastikkirurgen kommer också att kontrollera din syn för att därmed kunna bedöma din produktion av tårvätska. Under det inledande samtalet med din plastikkirurg kommer du att få berätta om de förväntningar som du har på ögonlocksplastiken.

I detta samtal är det mycket viktigt att du är helt ärlig. Kirurgen kommer sedan att redogöra för de risker som finns i samband med ögonlocksplastik. Är det något som du inte riktigt förstår så ska du alltid be din plastikkirurg att förtydliga eventuella oklarheter. Din kirurg kommer också att hjälpa dig att förbereda dig inför din ögonlocksplastik. Du kommer att få kostråd, regler för rökning men också för din användning av olika preparat. Förutom detta kommer du också få information om hur du på bästa sätt ska återhämta dig efter ögonlocksplastik.

Ungefär tre dagar efter du genomgått ögonplastik kan du börja läsa och titta på tv. Om du i vanliga fall bör kontaktlinser så kan du inte använda dessa förrän efter minst två veckor. Vidare så är det vanligt att man väntar från en vecka till tio dagar innan man återgår till sitt arbete. Efter ögonlocksplastik så ska du bära solglasögon när du vistas utomhus. Detta eftersom du kan vara känslig för solljus och vind. Efter att du genomgåt ögonlocksplastik bör du även undvika alkohol under en tid. Anledningen till detta är att alkohol orsakar vätskeretention.

Det är relativt ovanligt att det uppstår komplikationer i samband med ögonlocksplastik. Att dessa komplikationer skull vara allvarliga är ännu mer ovanligt. Förutom allmänna risker, som finns vid alla typer av operationer, förekommer också specifika risker i samband med ögonlocksplastik. Det kan exempelvis vara så kallad dimsyn, svullnad i ögonlockens utkanter men också en viss asymmetri läkningen. En del patienter kan ha svårt att helt sluta ögonen vid sömn. I dessa fall kan det bli nödvändigt med ytterligare en operation.