Tandvård


Tandvård är ett samlingsbegrepp för flera olika typer av behandlingar av tänder. Inom tandläkarvetenskapen, odontologin, så finns det åtta specialistgrenar. I Sverige bedrivs tandvård av landtingen, via folktandvården, men också av privata tandläkare. Inom folktandvården så bestäms prissättning av poliserna i det aktuella landstinget. När det gäller de privata tandläkare så sätter de sina priser själva. Folktandvården, så väl som en majoritet av de privata tandläkarna är anslutna till Försäkringskassan.

De betalar en del av kostnaden genom den så kallade tandvårdsförsäkringen. För barn och ungdomar upp till 19 år är tandvården gratis. Om är mellan 20 och 29 år för man rabatterade undersökningar. Den svenska tandvårdsförsäkringen är uppdelad i två delar. Dessa är bastandsvård respektive protetik och tandreglering. När det gäller bastandvård så innefattar det undersökning och förebyggande tandvård, men också de vanligaste behandlingarna såsom hål, tanduttagning och rotbehandlingar samt akuttandvård. I protetik och tandreglering ingår behandlingar med broar och kronor, såväl som avtagbara proteser, implantat och tandställningar. För att en tandläkare ska kunna omfattas av tandvårdsförsäkringen så måste denna ha en legitimation samt vara under 70 år.

Det finns flera lagar och förordningar som reglerar den svenska tandvården, däribland Tanvårdslagen (1985:125), Lagen om allmän försäkring (1962:381), Förordningen om tandvårdstaxa (1998:1337) och Tandvårdsförordningen (1998:1338).  I Tandvårdslagen så kan man läsa om de mål som finns uppställda för befolkningens tandvård och tandhälsa. Här står bland annat att läsa att den tandvård som ges ska vara av god kvalitet och fokusera särskilt på förebyggande åtgärder. Vidare ska tandvården vara sådan att den kan tillgodose patientens behov av trygghet men också att tandvården är lättillgänglig. Tandvården i Sverige ska också respektera patientens självbestämmande och integritet.

Idag är det möjligt för tandläkare inom EU-union att arbeta i vilket land de vill. Således har det kommit in fler aktörer på den svenska tandvårdsmarknaden. En av dessa aktörer är City Dental som driver en praktik i Stockholm med polska tandläkare. Innan du väljer en tandläkare ska du alltid jämföra mellan flera olika aktörer på marknaden. Kom ihåg att billigaste tandvården inte nödvändigtvis är synonymt med den bästa. Det är dock mycket viktigt att du hör efter om hela kostnaden innan behandlingen påbörjas. På så vis slipper du obehagliga överraskningar längre fram.

Hos din tandläkare ska det finnas information som du kan ta del av. En tandläkare måste exempelvis kunna visa en prislista för olika behandlingar. Många tandläkare har information om detta på deras respektive hemsidor. Vidare ska det finnas information om vilken ersättning, den så kallade tandvårdstaxan, som din tandläkare får från Försäkringskassan beträffande olika behandlingar. Förutom detta ska du, om så är aktuellt, hör med din tandläkare om denne har en försäkring som gäller i de fall att protetiska behandlingar måste göras om.

Du ska också vara medveten om att din tandläkare ska kunna upplysa dig och alternativa behandlingar, sam deras pris. Tandläkare ska på ett pedagogiskt sätt förklara den olika behandlingarnas, för- respektive nackdelar. Om kostnadsberäkningen förändras under den tid som behandlingen pågår, så ska du få information om detta från din tandläkare. Denne ska också kunna förklara varför priset har ändrats. Skulle du bli tvungen att genomgå en kostsam behandling, som du inte känner att du har råd med, så har du ingen generell rätt till avbetalning. Men, det är vanligt att tandläkare, på eget initiativ kan erbjuda avbetalning. Mer på tandblekningsinfo